4. TEUTOBURGERWOUD

4a. Elbe

Keizer Augustus

Keizer Augustus is de grondlegger van de Pax Romana (27 v.Chr. - 180 n.Chr.) of Pax Augusta.

Hij vindt vrede belangrijker dan gloria en fama, maar toch wil Augustus het Romeinse Rijk uitbreiden en komt naar onze streek, de Lage Landen.

Hij wilde de grens van het rijk verschuiven naar de Elbe, maar na de slag bij het Teutoburgerwoud (9 n.Chr.) werd de Rijn de noordelijke grens van het Romeinse rijk.

Omdat de Romeinen er niet in slaagden om de Elbe tot rijksgrens te maken, maar in de plaats daarvan de Rijn, spreken de Nederlanders Nederlands. Indien de Romeinen de Elbe wel tot rijksgrens hadden gemaakt, zouden de Nederlanders nu een Romaanse taal spreken.

4b. Teutoburgerwoud

Video 1 : De Slag bij het Teutoburgerwoud

 Video 2 : De Slag bij het Teutoburgerwoud uit Asterix en de Olympische Spelen (ludiek)

Hermann der Cherusker (Arminius) (ca. 18 v.Chr. - ca. 19 n.Chr.)

Publius Quintilius Varus (° 47/46 v. Chr. in Cremona; † 9 n. Chr. in Duitsland)

De Germanen, aangevoerd door Arminius, lokten in 9 n. Chr. drie Romeinse legioenen onder leiding van Publius Quintilius Varus in een hinderlaag (46 v.Chr. - 9 n.Chr.).

Arminius leidde de Romeinse troepen in een hinderlaag door ze naar een smalle landstrook te lokken. De landstrook was aan één kant afgeschermd door een kort stuk bos met daarachter een groot moeras. Aan de ene kant lag een lange rij heuvels. Daar verstopten de Germanen zich. Door de engte konden de Romeinen hun troepen niet in de ideale gevechtsorde bewegen. Ook konden ze niet vluchten vanwege het achterliggende moeras en de heuvels aan de andere kant.

Er sneuvelen 16 000 tot 20 000 Romeinen.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin