VERKLARENDE WOORDENLIJST

 • Een federatie is een verzameling van onafhankelijke staten die op basis van een gezamenlijk verdrag een geheel vormen.
 • Imperium is een territorium waarover de macht wordt uitgeoefend.
 • Imperialisme is het streven om het eigen machtsgebied uit te breiden ten koste van andere volkeren.
 • De Elbe is met een lengte van 1164 kilometer één van de belangrijkste rivieren van Midden-Europa. De Elbe ontspringt in het Reuzengebergte (Tsjechië) en mondt uit in de Noordzee (Cuxhaven, Duitsland).
 • Teutoburgerwoud (Duits: Teutoburger Wald) is een bergrug nabij de Duitse stad Horn-Bad Meinberg. Het gebied strekt zich uit over de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.
 • Ruilhandel is de vorm van handel waarbij goederen geruild worden voor andere goederen zonder tussenkomst van geld. 
 • Met de Germanen wordt een verzameling volkeren en stammen aangeduid die rond het begin van onze jaartelling een Germaanse taal spraken.
 • De Pax Romana betekent Romeinse vrede. De Romeinse soldaten zorgden ervoor dat er binnen de grenzen van het Romeinse Rijk rust en vrede was. Deze Romeinse vrede begon onder keizer Augustus in 27 v.Chr. en duurt tot na de dood van keizer Marcus Aurelius (180 n.Chr.).
 • Een wal is een versterking van opgeworpen grond in een langgerekte vorm (b.v. om een stad te beschermen (stadswal)).
 • Civiliseren: tot beschaving brengen.
 • Sedentair: niet meer rondtrekken (zoals een nomade) maar op een vaste plaats blijven leven.
 • Bivakkeren: ergens tijdelijk verblijven.
 • Alliantie: of een bondgenootschap is een verdrag tussen staten, zakenpartners of individuen, omwille van een gemeenschappelijk voordeel.
 • Immuniteit: niet onderworpen aan een verplichting die aan anderen wordt opgelegd of vrijstelling (bijvoorbeeld immuun voor strafrechtelijke vervolging).
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin