8. VERVAL WEST-ROMEINSE RIJK

In de 5de eeuw stagneerde de economische bloei in het West-Romeinse Rijk omwille van de Germaanse invallen en onderlinge burgeroorlogen. Het Romeinse Rijk bleef niet dat bloeiend wereldrijk dat het eertijds was, omdat de Romeinse opperbevelhebbers onvoldoende soldaten hadden en omdat het oppergezag van Rome niet meer kon voorzien in de basisbehoeften van de honderdduizenden, Romeinse soldaten, die bivakkeerden in de legerkampen die de grenzen van het West-Romeinse Rijk beschermden. Er was te weinig proviand, te weinig soldij om al die Romeinse militairen te betalen en er waren onvoldoende wapens. Het Romeinse Rijk, dat zelf in politiek verval raakte door onderlinge burgeroorlogen, toenemende problemen in het bestuur en een verzwakte economie, kon geen weerstand bieden tegen de inval van de Germaanse stammen. De Germaanse volkeren waren nu de heersers van West-Europa. In 476 n.Chr. viel het West-Romeinse Rijk.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin